Tips omkring ansættelse af udlændinge i dansk virksomhed

Flere og flere udenlandske statsborgere vælger at komme til Danmark. Dette betyder, at der er rig mulighed for at skaffe ny arbejdskraft til virksomheden, hvor nye kompetencer, arbejdsgange og livsformer kan blive tilgængelige.

Dog er der nogle aspekter, som man skal være opmærksom på, hvis man som virksomhed vælger at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Aspekterne varierer, alt efter hvor i verden den specifikke person kommer fra, og derfor kan det være svært at holde styr på de forskellige ting.

Dette kan du læse mere om i denne artikel, hvor du får nogle tips omkring ansættelse af udlændinge i en dansk virksomhed.

Ansættelseskontrakt på lige fod med andre

Uanset om man er dansk statsborger eller ej, forlanges det, at man bliver ansat med en ansættelseskontrakt. Denne kontrakt skal foregå ud fra de samme regler til en udenlandsk medarbejder som til en dansk statsborger. Dette betyder, at en udenlandsk medarbejder, der arbejder i en dansk virksomhed i Danmark, er omfattet af den gældende lovgivning, som også er for danske statsborgere.

Dette gælder eksempelvis områder såsom ansættelsesbevisloven og ferieloven. Er den udenlandske medarbejder også dækket ind under funktionærloven, er dette også gældende i Danmark.

Ydermere er udenlandske medarbejdere som udgangspunkt også omfattet af reglerne i Danmark omkring social sikring. Her er barselsloven og sygedagpengeloven inkluderet. Derudover betyder det, at den udenlandske medarbejder vil være dækket af overenskomstmæssige ansættelses- og lønvilkår, hvis virksomheden er dækket af en kollektiv overenskomst.

Arbejdstilladelse afhængig af nationalitet

Nogle nationaliteter kræver, at personen får arbejdstilladelse, for at vedkommende kan arbejde i en dansk virksomhed i Danmark.

Dermed bliver der skelnet mellem borgere, som kommer fra de nordiske lande, EU-lande og tredjelande. Det er vigtigt at understrege, at det er dit ansvar som arbejdsgiver, at alle dine medarbejdere har ret til at arbejde i Danmark.

Beskæftiger du medarbejdere, som ikke har arbejdstilladelse, kan dette føre til bøder eller fængselsstraffe. Det er derfor supervigtigt, at du har styr på dette aspekt.

Kommer medarbejderen fra et tredjeland, skal personen have arbejds- og opholdstilladelse. Dette gælder lande, som ikke befinder sig i Norden, EU, EØS eller Schweiz. Denne arbejdstilladelse skal løbende fornyes, og det er derfor vigtigt, at medarbejderen altid har en gyldig tilladelse.

Er medarbejderen en EØS-borger, EU-borger eller fra Schweiz, er det ikke nødvendigt at fremskaffe en arbejdstilladelse. Dog skal medarbejderen have udstedet et EU-/EØS-opholdsdokument, hvis personen skal arbejde i Danmark i mere end tre måneder. Dette fungerer som et bevis på, at personen rent faktisk har ret til at opholde sig i Danmark og arbejde heri. Opholdsdokumentet kan fås hos Statsforvaltningen.

Det er muligt frit at arbejde og opholde sig i Danmark, hvis man kommer fra et af de nordiske lande. Her skal man altså ikke have opholds- eller arbejdstilladelse.

Hjælp til valg af A-kasse

Dette er ofte en af de ting som er meget attraktivt for nye i Danmark, og noget som kan være vanskeligt selv at sætte sig ind i. Er man medlem af en arbejdsgiverforening, som har et samarbejde med en a-kasse vil det være et oplagt valg. Ellers findes der mange specifikke a-kasser indenfor de forskellige hverv. Der er i alt 23 a-kasser, hvor man finder forskellige fordele og ressourcer.

Læs fx her omkring a-kasser særligt for de tekniske hverv.

Få gerne juridisk hjælp

Det kan være en yderst god idé at få juridisk hjælp til papirarbejdet i forbindelse med ansættelse af udlændinge i Danmark. På denne måde vil man være sikker på, at alt forløber sig fuldstændig lovligt og korrekt. Dette kan i sidste ende være med til sikre, at der ikke overtrædes nogen love overhovedet.

Dertil kan det også være fordelagtigt at hjælpe udlændingene med at finde et sted at bo. Ifølge fagmagasinet.dk kan det øge arbejdsglæden og raten for succes væsentligt, når den nye medarbejder oplever at få hjælp til disse ting.

Ved at hjælpe med fund af bolig rækker virksomheden en hjælpende hånd ud til den ansatte. Dette giver både et godt indtryk for den nye samt en god grobund for den ansatte til at få en god start i det nye land – og dermed også bedst chance for at gøre et godt i arbejdet i den nye virksomhed.